ฝึกพูดและออกเสียงภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ

แอพภาษาอังกฤษที่จะแนะนำกันในวันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีพอสมควรแล้ว พอที่จะอ่านและเข้าใจความหมายประโยคภาษาอังกฤษในภาพรวม แต่ต้องการฝึกการฟังและออกเสียงให้เชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว และเป็นธรรมชาติมากขึ้น